Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
112
112
Funkce snímání
Funkce snímání
Pokud nemůžete dosáhnout požadované expozice kvůli silnému kontrastu 
jasu nebo pokud chcete pořídit fotografii, ne které se objekt nachází mimo 
oblast automatického ostření, můžete zaostření nebo expozici uzamknout 
a poté pořídit fotografii.
Expozici nebo zaostření uzamknete úpravou kompozice fotografie, na níž 
si přejete zaostřit nebo vypočítat expozici, a poté stiskněte tlačítko [a].
Po uzamknutí expozice nebo zaostření namiřte objektiv na požadovaný 
objekt a stiskněte tlačítko [Spoušť].
Funkci přiřazenou tlačítku (zámek zaostření, zámek expozice nebo obě) můžete 
změnit. Funkce provedená namáčknutím tlačítka pressing [Spoušť] se liší v 
souladu s funkcí přiřazenou tlačítku [a]. (str. 168)
Expoziční paměť/paměť ostření