Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
113
113
Funkce snímání
Funkce snímání
Oddělí oblast expozice a oblast ostření nebo je znovu sloučí. Tato funkce je 
dostupná pouze po nastavení dotykového AF na hodnotu Dotykový AF.
Na obrazovce klepněte na oblast a zaostřete ji.
• 
V pravém horním rohu rámečku ostření se objeví ikona oddělení 
expozice  .
Přetáhněte   do expoziční oblasti.
• 
Oblast ostření a oblast expozice budou odděleny.
• 
Klepnutím a podržením těchto oblastí zamknete nastavení ostření 
nebo expozice.
• 
Oblasti ostření a expozice znovu sloučíte, pokud je přetáhnete na 
sebe.
Expozice
Ostření
Stisknutím tlačítka [Spoušť] pořídíte fotografii.
• 
Zaostřete oblast a expoziční oblast se vrátí do polohy před 
snímáním.
Pokud stiskněte tlačítko [a], když je jeho funkce nastavena na hodnotu 
Zapnout AEL, expozice zůstane uzamknuta a oblast expozice se po snímání 
nezmění.
Oddělení expozice/ostření