Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
114
114
Funkce snímání
Funkce snímání
Dále jsou popsány funkce dostupné pro video.
Rozlišení videa
Nastavení rozlišení videa.
Nastavení možností 
rozlišení videa,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 
Rozlišení videa 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Velikost
Doporučeno pro
*
1920X1080 (60 sn./s) (16:9)
Prohlížení na Full HDTV. 
(Videa zaznamenaná s tímto 
nastavením nemusí být možno 
přehrát na některých HDTV 
nebo chytrých telefonech 
nepodporujících rychlost 
60 sn./s.)
1920X1080 (30 sn./s) (16:9)
Prohlížení na Full HDTV. 
1920X1080 (15 sn./s) (16:9)
Prohlížení na Full HDTV. 
(Dostupné pouze s některými 
možnostmi inteligentního filtru.)
1920X810 (24 sn./s) (Přibl. 2,35:1)
Prohlížení na Full HDTV. 
1280X720 (60 sn./s) (16:9)
Prohlížení na HDTV.
1280X720 (30 sn./s) (16:9)
Prohlížení na HDTV.
640X480 (30 sn./s) (4:3)
Prohlížení na TV.
320X240 (30 sn./s) (4:3)
Uvedeno na webové stránce 
s použitím bezdrátové sítě 
(maximálně 30 sekund).
Kvalita videa
Nastavení kvality videa.
Nastavení možností 
kvality videa,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 
Kvalita videa 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Přípona
Popis
MP4 (H.264)
Normální: Nahrává video v normální kvalitě.
MP4 (H.264)
HQ*: Nahrává video ve vysoké kvalitě.
Funkce videa