Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
115
Funkce snímání > 
Funkce videa
Vícenásobný pohyb
Nastavte rychlost přehrávání videa.
Nastavení 
možností rychlosti 
přehrávání,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
ĺ
Vícenásobný pohyb 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
x0.25: Nahrajte video k zobrazení při 1/4 běžné rychlosti během 
přehrávaní. (Dostupné pouze v rozlišení 640x480 nebo 320x240)
x0.5: Nahrajte video k zobrazení při 1/2 běžné rychlosti během 
přehrávaní. (Dostupné pouze v rozlišení 1920x1080 (30 sn./s), 
1280x720 (30 sn./s), 640x480 nebo 320x240)
x1*: Nahrajte video k zobrazení při běžné rychlosti během 
přehrávaní.
x5: Nahrajte video k zobrazení při 5X běžné rychlosti během 
přehrávaní.
x10: Nahrajte video k zobrazení při 10X běžné rychlosti během 
přehrávaní.
x20: Nahrajte video k zobrazení při 20X běžné rychlosti během 
přehrávaní.
• 
Pokud vyberete jinou možnost než x1, nebude funkce záznamu zvuku a 
funkce opravy zkreslení podporována.
• 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
DIS (funkce proti otřesům)
Nastavte funkci digitální stabilizace obrazu.
Pro nastavení 
funkce DIS,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
ĺ
  
DIS (funkce proti otřesům) 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnuto*
Funkce DIS se nepoužívá.
Zapnout
Použijte funkci DIS.
• 
Pokud zaznamenáte video pomocí funkce DIS, bude uloženo s menším úhlem 
než je úhel objektivu.
• 
Pokud je připojen objektiv typu rybí oko, není funkce DIS podporována.