Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
116
Funkce snímání > 
Funkce videa
Zvuk
V některých případech je video bez zvuku zajímavější než se zvukem. 
Vypnutím zvuku zaznamenáte němé video. 
Nastavení 
možností zvuku,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 Zvuk 
ĺ
 možnost .
Větrný filtr
Když zaznamenáte videa v hlučných prostředích, může dojít k uložení 
nechtěných zvuků na video. Zvláště hluk silného větru uložený na video 
vás bude rušit od užívání videí. K odstranění některého hluku na pozadí 
navíc k hluku větru použijte funkci Větrný filtr.
Postup snížení 
hluku větru,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
  
Větrný filtr 
ĺ
 možnost.
Zatmívání
Můžete rozetmít a setmít scénu pomocí funkce fotoaparátu a nemusíte 
to dělat později v PC. Pro postupné zatmívání na začátku scény nastavte 
možnost zatmívání. Pro postupné rozetmívání scény nastavte možnost 
rozetmívání. Správným použitím funkce přidáte dramatický efekt do videa.
Nastavení možností 
Zatmívání,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
Zatmívání 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
Vypnout*: Funkce Zatmívání se nepoužívá.
Zesvětlení: Scéna se postupně vynoří z černé.
Ztmavení: Scéna se postupně ponoří do černé.
Zesvětlení a ztmavení: Funkce se použije na začátku a konci scény.
Pokud použijete funkci zatmívání, může ukládání souboru trvat déle.