Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
117
Funkce snímání > 
Funkce videa
Úroveň hlasitosti mikrofonu
Nastavení hlasitosti mikrofonu pro podmínky snímání. 
Pro nastavení 
hlasitosti 
mikrofonu,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko  [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 
Úroveň hlasitosti mikrofonu 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
A
Automatický*: Automatické nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu.
M
Ruční: Ruční nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu.