Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
119
Přehrávání/Úpravy
Zjistěte jak prohlížet fotografie a miniatury videa a jak chránit nebo 
odstraňovat soubory.
Pokud nějakou dobu neprovedete žádnou činnost, informace a ikony na 
obrazovce zmizí. Při dalším stisknutí ovládacího prvku fotoaparátu se znovu 
objeví.
Zobrazení snímků
Stiskněte tlačítko [y].
• 
Zobrazí se naposledy přehrávaný nebo pořízený soubor.
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím [C/F] se 
pohybujte v souborech.
• 
Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přejít na 
další soubor.
Soubory zachycené jinými fotoaparáty nemusí být možné upravovat nebo 
přehrávat z důvodu nepodporovaných rozměrů nebo kodeků. K úpravě a 
přehrávání těchto souborů použijte počítač nebo jiné zařízení.
Zobrazení náhledů snímků
Pro vyhledání snímků a videí přepněte do zobrazení náhledů. Náhledy 
zobrazují snímky současně, což umožňuje snadno vyhledávat položky, 
které požadujete. Soubory můžete také klasifikovat a zobrazovat podle 
kategorie, například data nebo typu souboru.
Vše
Posunutím ovládacího otočného voliče doleva vyberete 
režim zobrazení miniatur. 
(Posunováním ovládacího otočného voliče doprava se vrátíte 
do předchozího režimu.)
Vyhledávání a správa souborů