Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
122
Přehrávání/Úpravy > 
Vyhledávání a správa souborů
Ochrana souborů
Ochrana souborů před náhodným vymazáním.
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Chránit 
ĺ
 Hromadná ochrana.
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím tlačítka 
[C/F] vyberte soubor, poté stiskněte tlačítko [o].
Stiskněte tlačítko [f].
• 
Chráněný soubor nelze odstranit nebo otáčet.
• 
Soubor lze v režimu Přehrávání přímo ochránit tak, že jej vyberete a poté 
stisknete tlačítko [
]. Chcete-li ochranu souboru zrušit, znovu stiskněte 
tlačítko [
]. 
• 
U fotografií uložených jako adresář lze ochranu všech souborů nastavit 
stiskem tlačítka [
], je-li adresář vybrán.
Zamknout/odemknout všechny soubory
Zamkne nebo odemkne všechny soubory.
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Chránit 
ĺ
 Chránit vše.
Vyberte možnost.
Možnost
Popis
Zablokovat
Zamknout všechny soubory.
Odblokovat
Odemknout všechny soubory.
Zrušit
Návrat do předchozí nabídky.