Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
123
Přehrávání/Úpravy > 
Vyhledávání a správa souborů
Mazání souborů
Mazáním souborů v režimu Přehrávání můžete uvolnit paměťovou kartu. 
Chráněné soubory nelze smazat.
Mazání jednoho souboru
Můžete zvolit jeden soubor a smazat jej.
V režimu Přehrávání vyberte soubor a stiskněte tlačítko [n].
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
Mazání více souborů
Můžete zvolit více souborů a smazat je najednou.
V režimu přehrávání stiskněte volbu, [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Vymazat 
ĺ
 Hromadné odstr..
• 
Alternativně v zobrazení miniatur stiskněte tlačítko [n], a pak 
vyberte soubory, které chcete odstranit.
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím [C/F] 
vyberte soubory, které chcete vymazat, poté stiskněte [o].
• 
Dalším stiskem [o] volbu zrušíte.
Stiskněte tlačítko [n].
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
Mazání všech souborů
Můžete smazat všechny soubory z paměťové karty najednou.
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m].
Vyberte volbu z 
ĺ
 Vymazat 
ĺ
 Vymazat vše.
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.