Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
124
Přehrávání/Úpravy
Zvětšení snímku
Můžete zvětšovat snímky při zobrazení v režimu Přehrávání. Můžete rovněž 
použít funkci Ořez k vybrání části snímku na obrazovce a uložit ji jako 
samostatný soubor.
Zvětšená oblast
Zvětšení (maximální zvětšení se 
může měnit podle rozlišení.) 
Celý snímek
Ořezání
Posunutím ovládacího otočného voliče doprava fotografii 
zvětšíte.  
(Posunutím ovládacího otočného voliče doleva fotografii 
zmenšíte.)
Význam
Proveďte
Pohyb zvětšené oblasti
Stiskněte [D/I/C/F].
Ořezání zvětšeného snímku
Stiskněte tlačítko [f].  
(uloží se jako nový soubor)
Návrat do původního snímku
Stiskněte tlačítko [o].
• 
Chcete-li zmenšit nebo zvětšit fotografii, můžete také přitáhnout prsty nebo 
je oddálit od sebe na obrazovce. Můžete také na oblast dvakrát klepnout a 
rychle ji zvětšit.
• 
Mezi soubory se můžete přesouvat otáčením navigačního tlačítka i při 
zvětšeném snímku.
Spuštění prezentace
Můžete zobrazit snímky jako prezentaci, použít na ni různé efekty a 
přehrávat hudbu na pozadí.
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m].
Vyberte možnost z 
ĺ
 Možnosti prezentace.
Vyberte možnost efektu prezentace.
• 
Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 4.
* Výchozí
Možnost
Popis
Režim 
přehrávání
Nastavte, zda chcete opakovat prezentaci.  
(Přehrát jednou*, Opakovat)
Interval
Nastavení intervalu mezi snímky. (1 s*, 3 s5 s10 s)
Hudba
Nastavení hudby na pozadí.
Efekt
• 
Nastavení efektu změny scény mezi fotografiemi.
• 
Chcete-li zrušit efekty, vyberte možnost Vypnout.
Zobrazení snímků