Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
125
Přehrávání/Úpravy > 
Zobrazení snímků
Stiskněte tlačítko [m].
Vyberte možnost Spustit prezentaci.
Prohlížení prezentace.
• 
Stiskem tlačítka [o] prezentaci pozastavte.
• 
Stiskem tlačítka [o] znovu spusťte prohlížení. 
• 
Stisknutím tlačítka [m] zastavte prezentaci a vraťte se do 
režimu přehrávání.
• 
Stisknutím tlačítka [D/I] upravte hlasitost.
Zobrazení průvodce přeexpozicí
Nastavte, aby přeexponované oblasti fotografie blikaly. 
Pro zobrazení 
průvodce 
přeexpozicí,
 
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Průvodce přeexpozicí 
ĺ
 možnost.
Zobrazení intervalového snímání
Prohlížení fotografií, které byly zachyceny pomocí funkce Interval 
zachycení.
Chcete-li zobrazit 
intervalové 
snímání,
 
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Přehrát snímky intervalu.
Automatické otočení
Při zapnutém Automatické otočení fotoaparát automaticky otáčí snímky 
pořízené svisle tak, aby správně vyplnily vodorovně orientovaný displej.
Volba možností 
automatického 
otočení,
 
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Automatické otočení 
ĺ
 možnost.