Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
127
Přehrávání/Úpravy > 
Přehrávání videa
Nastavení jasu videa
Nastavení jasu videa během přehrávání.
Chcete-li nastavit 
jas videa,
 
Dotkněte se levé poloviny displeje 
ĺ
 táhněte nahoru nebo 
dolů. 
Stop
Zachytit
Nastavení hlasitosti videa
Nastavení hlasitosti videa během přehrávání.
Chcete-li nastavit 
hlasitost videa,
 
Klepněte na pravou polovinu displeje 
ĺ
 táhněte nahoru nebo 
dolů.
Stop
Zachytit
Můžete také klepnout na tlačítko 
 a přetáhnout jezdec na panelu ovládání 
hlasitosti nahoru nebo dolů.