Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
128
Přehrávání/Úpravy > 
Přehrávání videa
• 
Video pořízené v 3D režimu nelze oříznout.
• 
Původní video by mělo být minimálně 10 sekund dlouhé.
• 
Fotoaparát uloží upravené video jako nový soubor a ponechá původní video 
nedotčené.
Zachycení snímku během přehrávání
Během prohlížení videa stiskněte tlačítko [o] nebo klepnutím 
na možnost   v bodě, kde chcete zachytit snímek.
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Zachytit.
• 
Z videa pořízeného v 3D režimu nelze zachytávat snímky.
• 
Zachycený snímek má stejné rozlišení jako původní video.
• 
Zachycený snímek bude uložen jako nový soubor.
Ořezání videa při přehrávání
V režimu Přehrávání přejděte na video a pak stiskněte položku 
[m].
Vyberte položku Oříznout film.
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepnutím na možnost   spusťte 
přehrávání videa.
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na možnost   v místě, 
kde chcete zahájit ořezání.
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Počáteční bod.
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte no možnost   a obnovte 
přehrávání videa.
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepnutím na možnost   v bodě, 
kde chcete ořezání ukončit.
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Koncový bod.
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepnutím na možnost Ořez 
ořízněte video.
• 
Scénu, kterou chcete ořezat můžete upravit přetažením úchytů, 
které se zobrazí na liště průběhu.
10 
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.