Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
12
Obsah
Údaje o baterii............................................................................................................. 193
Výdrž baterie ............................................................................................................... 194
Hlášení slabé baterie ................................................................................................ 194
Poznámky k užívání baterie ................................................................................... 194
Upozornění pro užívání baterie ............................................................................ 195
Poznámky k nabíjení baterie ................................................................................. 195
Poznámky pro nabíjení po připojení k počítači .............................................. 196
S baterií a nabíječkou zacházejte správně ........................................................ 196