Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
129
Přehrávání/Úpravy
Upravené snímky se uloží jako nové soubory s odlišným názvem. 
Fotografie zachycené v některých režimech nelze upravovat pomocí 
funkce Úprava obrazu.
Postup úpravy 
snímků,
 
V režimu Přehrávání přejděte na fotografii a pak klepněte na 
položku [f] 
ĺ
 možnost.
• 
V režimu přehrávání můžete snímky upravit výběrem fotografie a pak 
stisknutím tlačítka [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Úprava obrazu
• 
Některé snímky nemusí být možné upravit pomocí funkce Úprava obrazu. 
V takovém případě použijte dodaný software pro editaci snímků.
• 
Fotoaparát uloží upravené snímky jako nové soubory.
• 
Po úpravě fotografií je fotoaparát automaticky převede do nižšího rozlišení. 
Fotografie, které otočíte nebo manuálně změníte jejich velikost nebudou 
automaticky převedeny do nižšího rozlišení.
• 
Fotografie nelze upravovat při prohlížení souborů jako složky. Otevřete složku 
a vyberte fotografii, kterou chcete upravit.
Ořezání snímku
Klepněte na možnost 
 
ĺ
 
.
Přetáhněte strany pole a upravte velikost oblasti.
Přetáhněte pole a upravte polohu oblasti.
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Hotovo
Klepnutím na tlačítko   soubor uložte.
Úprava snímků