Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
131
Přehrávání/Úpravy > 
Úprava snímků
Úpravy fotografií
Zachycené snímky můžete opravit nastavením jasu, kontrastu nebo barev. 
Klepněte na možnost  .
Klepněte na možnost úprav.
• 
Pokud jste vybrali položku 
 automatické nastavení, přeskočte na 
krok 4.
Ikona
Popis
Originál (resetování do původního snímku)
Automatické úpravy
Jas
Kontrast
Sytost
Nastavení RGB
Teplota barev
Expozice
Odstín
Posunutím ovládacího otočného voliče, otočením navigačních 
tlačítek nebo stisknutím [
C/F] upravíte možnost.
• 
Možnost můžete také upravit přetažením posuvníku nebo 
klepnutím na +/-.
Stiskněte tlačítko [
f] nebo klepněte na možnost Hotovo.
Klepnutím na tlačítko   soubor uložte.