Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
132
Přehrávání/Úpravy > 
Úprava snímků
Retuš tváře
Klepněte na možnost 
 
ĺ
 
.
Posunutím ovládacího otočného voliče, otočením navigačních 
tlačítek nebo stisknutím [C/F] upravíte možnost.
• 
Možnost můžete také upravit přetažením posuvníku nebo 
klepnutím na +/-.
• 
Jak se číslo zvyšuje, tak se budou tóny tváře zesvětlovat a 
vyhlazovat.
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Hotovo.
• 
Chcete-li zrušit opravu, klepněte na tlačítko 
.
Klepnutím na tlačítko   soubor uložte.