Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
133
Přehrávání/Úpravy > 
Úprava snímků
Používání efektů inteligentních filtrů
Na snímky můžete použít speciální efekty.
Klepněte na tlačítko 
 a pak klepněte na možnost.
Inteligentní filtr : Vinětace
Zrušit
Hotovo
Možnost
Popis
Původní
Žádný efekt
Vinětace
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký 
kontrast a silný efekt vinětace Lomo 
fotoaparátů.
Miniatura
Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se 
objekt zobrazí v miniatuře.
Barevná tužka
Použije efekt malby Barevná tužka.
Malba vodovými 
barvami
Použije efekt barev Malba vodovými barvami.
Vymývaná malba
Použít efekt vymývání.
Možnost
Popis
Olejomalba
Použije efekt malby Olejomalba.
Akvarel
Použije efekt malby Akvarel.
Akrylová malba
Použije efekt akrylové malby.
Negativní
Umožňuje použití efektu negativního filmu.
Červená
Odstraní sytost všech barev kromě červené.
Zelená
Odstraní sytost všech barev kromě zelené.
Modrá
Odstraní sytost všech barev kromě modré.
Žlutá
Odstraní sytost všech barev kromě žluté. 
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Hotovo.
Klepnutím na tlačítko   soubor uložte.