Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
137
Bezdrátová síť > 
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Používání prohlížeče pro přihlášení
Při připojování k určitým přístupovým bodům, službám sdílení nebo cloud 
serverů můžete zadat vaše přihlašovací údaje prostřednictvím prohlížeče 
pro přihlášení.
Ikona
Popis
Zavření prohlížeče pro přihlášení.
Přechod na předchozí stranu.
Přechod na další stranu.
Zastavení načítání stránky.
Opětovné načtení stránky.
• 
Některé položky nemusí být možné vybrat v závislosti na stránce, ke které jste 
připojení. Nejedná se o poruchu.
• 
Prohlížeč pro přihlášení se nemusí po přihlášení na některé stránky zavřít 
automaticky. V tom případě prohlížeč pro přihlášení zavřete stisknutím 
tlačítka 
 a poté pokračujte požadovanou operací.
• 
Načítání přihlašovací stránky může trvat o něco déle, a to v závislosti na 
velikosti stránky nebo rychlosti připojení. V tom případě vyčkejte, dokud se 
nezobrazí okno pro zadávání přihlašovacích údajů.