Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
139
Bezdrátová síť > 
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Zadávání textu
Zde se dozvíte, jak zadávat text. Ikony v tabulce umožňují pohybovat 
kurzorem, měnit velikost apod. Pro vstup klepněte na klávesu.
Ikona
Popis
Pohyb kurzoru.
Zastavte zadávání textu a vraťte se na předchozí stránku.
Změna velikosti.
Přepínání mezi režimem Symbol/Číslo a normálním režimem.
Změna jazyka vstupu.
Vložení mezery.
Uložení zobrazeného textu.
Vymazání posledního znaku.
• 
V některých režimech můžete používat pouze anglickou abecedu bez ohledu 
na jazyk displeje.
• 
Počet znaků, který lze zadat, se liší v závislosti na situaci.
• 
Zobrazení obrazovky závisí na režimu vstupu.
• 
Klepnutím a podržením klávesy zadejte znak do pravého horního rohu 
klávesy.