Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
140
Bezdrátová síť
Používání funkce NFC (Tag & Go)
Používání funkcí NFC v režimu přehrávání 
(Photo Beam)
V režimu Přehrávání fotoaparát přenese aktuální soubor automaticky do 
chytrého telefonu, když načtete značku ze zařízení s povolenou funkcí NFC.
• 
Chcete-li přenášet více souborů, vyberte soubory ze zobrazení miniatur 
a pak načtěte značku ze zařízení s aktivní funkcí NFC.
Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi
Vyberte položku MobileLink nebo Remote Viewfinder z rozevíracího okna, 
které se zobrazí načtením značky ze zařízení s povolenou funkcí NFC.  
(str. 143, 147)
Chcete-li automaticky uložit fotografie do chytrého telefonu nebo použít 
funkci použití chytrého telefonu jako vzdálené spouště, umístěte značku 
NFC chytrého telefonu do blízkosti značky NFC fotoaparátu. V režimu 
Přehrávání můžete také přenášet soubory do zařízení NFC. 
• 
Tato funkce je podporována chytrými telefony s funkcí NFC se systémem 
Android OS. Doporučujeme používat nejnovější verzi. Tato funkce není 
k dispozici pro zařízení se systémem iOS.
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikace můžete stahovat ze služby 
Samsung Apps nebo z obchodu Google Play Store. Aplikace Samsung SMART 
CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v 
roce 2013 nebo později.
• 
Pro načtení značky NFC umístěte zařízení s aktivní funkcí NFC do blízkosti 
značky NFC fotoaparátu na dobu více než 2 sekundy.
• 
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [m] a poté 
výběrem d 
ĺ
 MobileLink/Velikost obrázku NFC 
ĺ
 možnost.
• 
Neupravujte značku NFC žádným způsobem.
Používání funkcí NFC v režimu snímání
Spusťte funkci AutoShare nebo Remote Viewfinder načtením značky ze 
zařízení s aktivní funkcí NFC. (str. 141, 147) Předvolba spuštění funkce Wi-Fi 
načtením značky na zařízení s aktivní funkcí NFC. (str. 169)