Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
141
Bezdrátová síť
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci 
AutoShare prostřednictvím sítě WLAN. Při zachycení fotografie pomocí 
fotoaparátu bude fotografie automaticky uložena do chytrého telefonu.
• 
Funkce AutoShare je podporována chytrými telefony nebo tablety 
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují 
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na 
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí 
tato funkce správně pracovat. 
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu 
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace 
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů 
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později. 
• 
Pokud tuto funkci nastavíte, bude nastavení zachováno i při změně režimu 
snímání.
• 
Tato funkce nemusí být v některých režimech podporována nebo nemusí být 
u některých možností snímání dostupná.
V režimu Snímání klepněte na 
 
ĺ
 
.
• 
Můžete také stisknout tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 AutoShare 
ĺ
 
Zapnuto.
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Další.
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA 
App.
• 
U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci 
Wi-Fi.
• 
Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit 
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon 
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý 
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 5.
Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k 
fotoaparátu.
• 
Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu 
současně.