Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
142
Bezdrátová síť > 
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k 
fotoaparátu.
• 
Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se 
automaticky.
• 
Na obrazovce fotoaparátu se zobrazí ikona stavu připojení (
).
Zachycení snímku.
• 
Zachycená fotografie se uloží do fotoaparátu a pak bude přenesena 
do chytrého telefonu. Pokud není vložena paměťová karta nebo je 
zaplněná paměť, bude zachycená fotografie přenesena do chytrého 
telefonu bez uložení do fotoaparátu.
• 
Pokud jste zaznamenali video, bude uloženo pouze do fotoaparátu.
• 
Soubor snímku zachyceného během záznamu videa se do chytrého 
telefonu neuloží. 
• 
Je-li v chytrém telefonu aktivní funkce GPS, budou spolu se 
zachycenou fotografií uloženy i údaje z GPS.