Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
143
Bezdrátová síť
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci 
MobileLink prostřednictvím sítě WLAN. Můžete jednoduše odesílat 
fotografie nebo videa na chytrý telefon.
• 
Funkce MobileLink je podporována chytrými telefony nebo tablety 
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují 
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na 
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí 
tato funkce správně pracovat. 
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu 
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace 
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů 
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
• 
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci 
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
• 
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné 
soubory.
• 
Současně lze zobrazit až 1 000 souborů a odeslat až 1 000 souborů.
• 
Když odešlete videa v rozlišení Full HD pomocí funkce MobileLink, nebudete 
moci přehrávat soubory na některých zařízeních.
• 
Pokud používáte tuto funkci na zařízení se systémem iOS, může dojít ke ztrátě 
připojení k síti Wi-Fi.
• 
Soubory RAW nelze odesílat.
• 
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [m] a poté 
výběrem d 
ĺ
 MobileLink/Velikost obrázku NFC 
ĺ
 možnost.
• 
Můžete také klepnout na položku 
 
ĺ
 MobileLink na obrazovce v režimu 
Snímání.
• 
Soubory je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka 
[m] a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) 
ĺ
 MobileLink nebo 
výběrem položky 
 
ĺ
 MobileLink.
• 
Obrazovka se vypne, pokud na fotoaparátu neprovedete žádné akce po dobu 
30 sekund.
Na fotoaparátu otočte volič režimů na možnost B.
Ve fotoaparátu vyberte možnost 
.
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Další.
Ve fotoaparátu vyberte možnost odesílání.
• 
Pokud vyberete možnost Vyberte soubory z chytrého telefonu.
budete moci používat chytrý telefon k prohlížení a sdílení souborů 
uložených ve fotoaparátu. Obrazovka se vypne, pokud v chytrém 
telefonu neprovedete žádné akce po dobu 30 sekund. 
• 
Pokud vyberete možnost Vyberte soubory z fotoaparátu, budete 
moci vybrat soubory, které chcete z fotoaparátu odeslat.
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon