Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
144
Bezdrátová síť > 
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA 
App.
• 
U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci 
Wi-Fi.
• 
Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit 
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon 
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý 
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 7.
Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k 
fotoaparátu.
• 
Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu 
současně.
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k 
fotoaparátu.
• 
Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se 
automaticky.
V chytrém telefonu nebo fotoaparátu vyberte soubory, které 
chcete přenést z fotoaparátu.
V chytrém telefonu klepněte na tlačítko kopírovat nebo ve 
fotoaparátu vyberte možnost Odeslat.
• 
Fotoaparát odešle soubory do chytrého telefonu.