Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
145
Bezdrátová síť
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci Group 
Share přes síť WLAN. Můžete jednoduše odesílat fotografie nebo videa do 
více chytrých telefonů.
• 
Funkce Group Share je podporována chytrými telefony nebo tablety 
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují 
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na 
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí 
tato funkce správně pracovat. 
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu 
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace 
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů 
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později. 
• 
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci 
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
• 
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné 
soubory.
• 
Přenos souborů do více chytrých telefonů může zabrat delší dobu, než přenos 
souborů do jednoho zařízení. 
• 
Když odešlete videa v rozlišení Full HD pomocí funkce Group Share, nebudete 
moci přehrávat soubory na některých zařízeních.
• 
Pokud používáte tuto funkci na zařízení se systémem iOS, může dojít ke ztrátě 
připojení k síti Wi-Fi.
• 
Soubory RAW nelze odesílat. 
• 
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [m] a pak 
výběrem položky d 
ĺ
 MobileLink/Velikost obrázku NFC 
ĺ
 možnost. 
• 
Soubory je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka 
[m] a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) 
ĺ
 Group Share nebo 
výběrem položky 
 
ĺ
 Group Share.
Na fotoaparátu otočte volič režimů na možnost B.
Ve fotoaparátu vyberte možnost 
.
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Další.
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA 
App.
• 
U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci 
Wi-Fi.
• 
Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit 
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon 
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý 
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.
Odesílání fotografií nebo videí do více chytrých telefonů