Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
147
Bezdrátová síť
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci Remote 
Viewfinder přes síť WLAN. Pomocí funkce Remote Viewfinder použijte 
chytrý telefon jako dálkovou spoušť závěrky. Pořízený snímek se zobrazí na 
chytrém telefonu.
• 
Funkce Remote Viewfinder je podporována chytrými telefony nebo tablety 
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují 
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na 
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí 
tato funkce správně pracovat. 
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu 
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace 
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů 
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
• 
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci 
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
• 
Můžete také klepnout na položku 
 
ĺ
 Remote Viewfinder na obrazovce v 
režimu Snímání.
• 
Tato funkce není k dispozici, pokud připojíte 3D objektiv ve 3D režimu.
Na fotoaparátu otočte volič režimů na možnost B.
Ve fotoaparátu vyberte možnost 
.
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Další.
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA 
App.
• 
U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci 
Wi-Fi.
• 
Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit 
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon 
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý 
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.
Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k 
fotoaparátu.
• 
Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu 
současně.
Použití chytrého telefonu jako dálkové spouště závěrky