Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
148
Bezdrátová síť > 
Použití chytrého telefonu jako dálkové spouště závěrky
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k 
fotoaparátu.
• 
Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se 
automaticky.
V chytrém telefonu vyberte položku q a otevřete inteligentní 
panel.
V chytrém telefonu nastavte možnosti snímání.
• 
Během používání této funkce nejsou některá tlačítka fotoaparátu 
k dispozici.
• 
Tlačítko transfokátoru a tlačítko spouště nebudou při použití této 
funkce na chytrém telefonu funkční.
• 
Některé možnosti snímání nejsou podporovány.
• 
Nastavené možnosti snímání zůstanou ve fotoaparátu i po ukončení 
připojení k chytrému telefonu.
Klepnutím na položku 
 se vrátíte na obrazovku snímání. 
V chytrém telefonu klepnutím a podržením tlačítka 
 
snímek zaostřete a pak ho zachyťte uvolněním tlačítka.
• 
Klepnutím na 
 zaznamenáte video a klepnutím na 
 záznam 
zastavíte.
• 
Je-li v chytrém telefonu aktivní funkce GPS, budou spolu se 
zachycenou fotografií uloženy i údaje z GPS. 
• 
Ostření je automaticky nastaveno na hodnotu Vícebodové ostření
• 
Pokud používáte tuto funkci, ideální vzdálenost mezi fotoaparátem a chytrým 
telefonem se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
• 
Aby se dala tato funkce použít, chytrý telefon se musí nacházet ve vzdálenosti 
7 m od fotoaparátu.
• 
Po uvolnění tlačítka 
 v chytrém telefonu potrvá zachycení fotografie 
nějakou dobu.
• 
Pokud je možnost ukládání souboru nastavena na hodnotu Smartphone + 
Fotoaparát
, budou do chytrého telefonu přeneseny pouze fotografie. (Videa 
a soubory ve formátu RAW nebudou přeneseny.)
• 
Funkce Remote Viewfinder se deaktivuje, při:
 
-
Příchozím hovoru nebo přijaté zprávě na chytrý telefon.
 
-
Vypne se buď fotoaparát nebo chytrý telefon.
 
-
Zařízení ztratí připojení k síti WLAN.
 
-
Slabém nebo nestabilním Wi-Fi připojení.
 
-
Nečinnosti po dobu přibližně 3 minut s aktivním připojením.
 
-
Počet složek a souborů dosáhl maximálních hodnot.