Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
14
Fotografické koncepce
Fotograf v podřepu
Komponujte snímek s jedním kolenem dotýkajícím se země a ve 
vzpřímeném postoji těla.
Používání displeje
Displej lze otočit směrem ven o 180° nebo jím otáčet nahoru a dolů pro 
pořízení fotografií pod vysokým nebo nízkým úhlem a autoportréty (
).  
Displej lze otočit maximálně o 90° dolů a 180° nahoru (
). Displej můžete 
otočit o 180° nahoru a sklopit jej (
).
• 
Pokud fotoaparát nepoužíváte, nechte displej zavřený.
• 
Displej naklánějte pouze v povoleném rozsahu. V opačném případě by mohlo 
dojít k poškození fotoaparátu.
• 
Funkce Wi-Fi používejte, pokud je displej nastaven jako na obrázku 
 a 
.