Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
149
Bezdrátová síť
Používání funkce Baby Monitor
Ve fotoaparátu vyberte ze seznamu přístupový bod a pak 
fotoaparát umístěte do vhodné polohy.
• 
Umístěte fotoaparát na bezpečné místo, kde na něj děti nebo 
mazlíčci nedosáhnou.
• 
Namiřte objektiv fotoaparátu na předmět.
• 
Doporučujeme připojit fotoaparát do zásuvky pomocí síťového 
zdroje.
V chytrém telefonu vyberte přístupový bod, ke kterému je 
fotoaparát připojen.
• 
U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci 
Wi-Fi.
V chytrém telefonu zapněte aplikaci Samsung Home Monitor.
Funkci Baby Monitor používejte k připojení fotoaparátu k chytrému 
telefonu, na kterém je nainstalována aplikace Samsung Home Monitor a 
sledování místa.
• 
Funkce Baby Monitor je podporována chytrými telefony podporujícími 
rozlišení WVGA (800 X 480) nebo vyšší se systémem Android nebo iOS. 
(Některé modely nepodporují všechny funkce.) Před použitím této funkce 
aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje 
poslední verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně pracovat. 
• 
Před použitím této funkce byste si měli do chytrého telefonu nainstalovat 
aplikaci Samsung Home Monitor. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu 
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store.
• 
Tuto funkci používejte pouze uvnitř budov.
Na fotoaparátu otočte volič režimů na možnost B.
Ve fotoaparátu vyberte možnost 
.
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Další.