Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
150
Bezdrátová síť > 
Používání funkce Baby Monitor
Spusťte sledování živého video přenosu nebo zvuku.
• 
Sledujte živý přenos videa z fotoaparátu na vašem chytrém 
telefonu. Během sledování videa stiskněte tlačítko 
 v chytrém 
telefonu a zastavte přenos videa. Pokud fotoaparát detekuje hluk, 
upozorní vás na něj alarm v chytrém telefonu.
• 
Během sledování živého video přenosu pomocí chytrého telefonu 
nedojde k uložení videa ve fotoaparátu.
• 
Pokud je sledovaný prostor tmavý, klepněte na položku 
 a zapněte 
pomocné světlo AF.
• 
Během sledování zvuku se alarm v chytrém telefonu aktivuje v případě, 
že fotoaparát detekuje po krátkou dobu hluk o hlasitosti převyšující 
nastavenou úroveň. 
• 
Během sledování živého video přenosu se alarm v chytrém telefonu 
neaktivuje, i když fotoaparát detekuje hluk.
Klepněte na položku 
 a opusťte aplikaci Samsung Home 
Monitor.
Nastavení úrovně hluku pro aktivaci alarmu
Úroveň hluku můžete nastavit tak, že aktivuje alarm při používání funkce 
sledování zvuku. Stisknutím tlačítka [D/I] nastavte úroveň hluku.
Úroveň hluku pro 
aktivaci alarmu:
Pokud fotoaparát 
detekuje hluk, který na 
krátkou dobu překročí 
nastavenou úroveň 
hluku, dojde k aktivaci 
alarmu.
Konec
Nastavení 
připojení Wi-Fi
Tuto funkci nepoužívejte pro nelegální účely.