Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
151
Bezdrátová síť
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a videí
Snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem můžete bezdrátově 
odesílat do počítače.
Instalace programu pro automatické 
zálohování do počítače
Nainstalujte do počítače aplikaci i-Launcher. (str. 181)
Pomocí kabelu USB připojte fotoaparát k počítači.
Když se zobrazí ikona programu Automatické zálohování, 
klikněte na ni.
• 
Program Automatické zálohování je nainstalován na počítači. 
Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
Odpojte kabel USB.
Před instalací programu dbejte na to, aby byl počítač připojen k síti.
Odesílání snímků a videí do počítače
Otočte volič režimů na možnost B.
Vyberte možnost 
.
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Ano.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
Vyberte záložní počítač.