Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
152
Bezdrátová síť > 
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a videí
Vyberte tlačítko OK.
• 
Chcete-li zrušit odesílání, vyberte možnost Zrušit.
• 
K zálohování nelze vybrat jednotlivé soubory. Tato funkce provede 
zálohu pouze nových souborů na fotoaparátu.
• 
Průběh zálohy bude zobrazen na monitoru počítače.
• 
Po dokončení přenosu se fotoaparát asi za 30 sekund automaticky 
vypne. Výběrem možnosti Zrušit se vraťte na předchozí obrazovku, 
čímž zabráníte automatickému vypnutí fotoaparátu.
• 
Pokud si přejete, aby se počítač automaticky vypnul po dokončení 
přenosu, vyberte Po vytvoření zálohy vypnout PC.
• 
Chcete-li změnit záložní počítač, vyberte položku Změnit počítač.
• 
Po připojení fotoaparátu k síti WLAN vyberte přístupový bod, který je připojen 
k počítači.
• 
Fotoaparát vyhledá dostupné přístupové body i přesto, že jste se opět připojili 
ke stejnému přístupovému bodu.
• 
Pokud fotoaparát vypnete nebo vyjmete baterii při odesílání souborů, přenos 
souborů bude přerušen.
• 
Během používání této funkce je na fotoaparátu zakázáno ovládání spouště.
• 
Můžete najednou připojit pouze jeden fotoaparát k počítači, který může 
odesílat soubory.
• 
Záloha může být na základě podmínek sítě zrušena.
• 
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné 
soubory.
• 
Před použitím této funkce je třeba vypnout bránu firewall systému Windows 
a všechny ostatní brány firewall.
• 
Odeslat můžete až 1 000 posledních souborů.
• 
Název serveru je třeba v počítačovém softwaru zadat latinkou a nemůže 
obsahovat více než 48 znaků.
• 
Pokud bylo najednou vytvořeno více typů souborů, budou do počítače 
pomocí této funkce odeslány pouze soubory obrazu (JPG).