Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
153
Bezdrátová síť
Vyberte položku Jméno, zadejte vaše jméno a pak klepněte na 
položku  .
Nastavení odesílatele
Jméno
Uložit
E-mail
Resetovat
Vyberte položku E-mail, napište e-mailovou adresu a pak 
klepněte na položku  .
Vyberte možnost Uložit a uložte změny.
• 
Chcete-li odstranit vaše údaje, vyberte možnost Resetovat.
Můžete změnit nastavení v e-mailové nabídce a odesílat fotografie uložené 
na fotoaparátu e-mailem.
Změna e-mailových nastavení
V e-mailové nabídce je možné měnit nastavení pro ukládání informací. 
Je také možné nastavit heslo do e-mailu. Více informací o vkládání textu 
naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 139)
Ukládání informací
Otočte volič režimů na možnost B.
Vyberte možnost 
.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
Stiskněte tlačítko [f].
vyberte možnost Nastavení odesílatele.
Odesílání fotografií a videí přes e-mail