Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
154
Bezdrátová síť > 
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Nastavení e-mailového hesla
Otočte volič režimů na možnost B.
Vyberte možnost 
.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
Stiskněte tlačítko [f].
Vyberte možnost Nastavení hesla 
ĺ
 Zapnuto.
• 
Deaktivaci hesla provedete výběrem možnosti Vypnout.
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
Zadejte 4číselné heslo.
Zadejte heslo znovu.
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
Pokud ztratíte heslo, budete ho moci resetovat výběrem možnosti Resetovat 
na obrazovce nastavení hesla. Pokud resetujete údaje, budou odstraněny dříve 
uložené údaje nastavení uživatele a e-mailová adresa.