Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
155
Bezdrátová síť > 
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Změna e-mailového hesla
Otočte volič režimů na možnost B.
Vyberte možnost 
.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
Stiskněte tlačítko [f].
Vyberte možnost Změna hesla.
Zadejte současné 4číselné heslo.
Zadejte nové 4číselné heslo.
Zadejte nové heslo znovu.
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Můžete odesílat fotografie nebo videa uložená na fotoaparátu e-mailem. 
Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“.  
(str. 139)
Otočte volič režimů na možnost B.
Vyberte možnost 
.
Připojte se k síti WLAN. (str. 135)
Vyberte pole Odesílatel, zadejte e-mailovou adresu a pak 
klepněte na položku  .
• 
Pokud jste již dříve ukládali údaje, vloží se automaticky. (str. 153)
• 
Adresu ze seznamu předchozích odesilatelů použijete výběrem   
ĺ
 adresy.