Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
156
Bezdrátová síť > 
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Vyberte pole Příjemce, napište e-mailovou adresu a pak 
klepněte na položku  .
• 
Chcete-li používat adresu ze seznamu předchozích příjemců, 
vyberte   
ĺ
 adresu.
• 
Další příjemce přidáte výběrem možnosti  . Můžete zadat až  
30 příjemců.
• 
Chcete-li odstranit adresu ze seznamu, vyberte možnost  .
Vyberte možnost Další.
Výběr souborů k odeslání.
• 
Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout 7 MB.
Vyberte možnost Další.
Vyberte pole Poznámka, napište komentář a pak klepněte na 
položku  .
10 
Vyberte možnost Odeslat.
• 
Fotoaparát odešle e-mail.
• 
Pokud se nepodaří odeslat e-mail, obdržíte zprávu s výzvou 
k opětovnému odeslání. 
• 
I když se zdá, že byla fotografie přenesena úspěšně, problémy s e-mailovým 
účtem příjemce mohou způsobit, že fotografie bude odmítnuta nebo 
označena jako nevyžádaná pošta.
• 
Pokud není dostupná síť nebo pokud je nesprávně nastaven e-mailový účet, 
nepodaří se vám e-mail odeslat.
• 
E-mail nelze odeslat, pokud celková velikost souboru přesahuje 7 MB. 
Maximální rozlišení fotografií, které lze odeslat, činí 2M. Maximální rozlišení 
videí, které lze odeslat, činí 
. Pokud je rozlišení vybraného snímku vyšší než 
2M, bude automaticky přeformátován, aby se rozlišení snížilo.
• 
Pokud je odeslání zprávy blokováno zadáním přístupových údajů nebo 
firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
• 
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné 
soubory.
• 
E-mail je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka [m] 
a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) 
ĺ
 E-mail nebo výběrem položky 
 
ĺ
 E-mail