Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
157
Bezdrátová síť
Nahrajte fotografie nebo videa na služby pro sdílení souborů. Dostupné 
služby pro sdílení souborů se zobrazí ve fotoaparátu. Pokud si přejete 
nahrát soubory do služeb pro sdílení souborů, musíte službu ještě před 
připojením fotoaparátu navštívit a zaregistrovat.
Přístup do služby pro sdílení souborů
Otočte volič režimů na možnost B.
Vyberte možnost 
.
Připojte se k síti WLAN. (str. 135)
Vyberte zařízení ke sdílení.
• 
Pokud se zobrazí vyskakovací zpráva, který vás vyzve k vytvoření 
účtu, vyberte tlačítko OK.
Zadávání ID a hesla pro přihlášení.
• 
Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“.  
(str. 139)
• 
Pokud jste se připojili k některým službám sdílení souborů, obraťte 
se na „Používání prohlížeče pro přihlášení“. (str. 137)
• 
Výběr ID ze seznamu provedete výběrem možnosti   
ĺ
 ID.
• 
Pokud jste se do služby pro sdílení souborů již přihlašovali, 
přihlášení se provede automaticky.
Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte mít ve službě sdílení souborů založený 
účet.
Používání služeb sdílení fotografií nebo videí