Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
158
Bezdrátová síť > 
Používání služeb sdílení fotografií nebo videí
Nahrání snímků či videa
Otevřete službu sdílení souborů pomocí fotoaparátu.
Vyberte soubory, které chcete odeslat.
• 
Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout 
10 MB. (U některých služeb sdílení souborů se může celková 
velikost nebo počet souborů lišit.)
Vyberte možnost Nahrát.
• 
Fotoaparát nahraje fotografie nebo videa. 
• 
Pokud při nahrávání dojde k chybě, zobrazí se zpráva s výzvou 
k opětovnému nahrávání. 
• 
U některých služeb sdílení souborů můžete zadávat komentáře 
výběrem pole poznámka. Více informací o vkládání textu naleznete 
v části „Zadávání textu“. (str. 139)
• 
Složku nahrávání pro službu Facebook můžete nastavit stisknutím tlačítka 
[f], a pak výběrem možnosti Nahrát složku (Facebook) na obrazovce 
seznamu služeb sdílení souborů.
• 
Soubory nelze nahrávat, pokud jsou větší, než maximální povolená velikost. 
Maximální rozlišení fotografií, které lze nahrát, činí 2M. Maximální rozlišení 
videí, které lze nahrát, činí 
. Pokud je rozlišení vybraného snímku vyšší než 
2M, bude automaticky přeformátován, aby se rozlišení snížilo. (U některých 
služeb sdílení se může lišit maximální rozlišení fotografií.)
• 
Způsob nahrání fotografií a videí se liší podle zvolené služby sdílení souborů.
• 
Pokud je přístup do služby sdílení souborů blokován zadáním přístupových 
údajů nebo firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele 
připojení.
• 
Nahrané fotografie nebo videa mohou být automaticky označeny datem 
pořízení snímku.
• 
Rychlost připojení k internetu ovlivní rychlost přenosu snímků nebo dobu 
načítání webových stránek.
• 
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné 
soubory.
• 
Na služby sdílení souborů můžete také nahrávat fotografie nebo videa v 
režimu Přehrávání stisknutím tlačítka [m] a pak výběrem položky Sdílet 
(Wi-Fi)
 
ĺ
 služba sdílení souborů nebo výběrem položky 
 
ĺ
 služba sdílení 
souborů.
• 
Do některých služeb sdílení souborů nelze nahrávat videa.
• 
Při nahrávání fotografií na službu pro sdílení souborů, může být velikost 
snímku změněna na 2M nebo 1M podle pravidel dotyčné služby.