Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
160
Bezdrátová síť > 
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů
Prohlížení fotografií nebo videí v zařízeních, 
která podporují funkci Samsung Link
Otočte volič režimů na možnost B.
Vyberte možnost 
 
ĺ
Blízká zařízení.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu. 
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
• 
Stisknutím tlačítka [f] a pak výběrem možnosti Ovládání 
přístupu DLNA
 na obrazovce můžete nastavit povolení připojování 
pouze vybraných nebo všech zařízení.
• 
Byl vytvořen seznam sdílených souborů. Počkejte, dokud ostatní 
zařízení nenaleznou váš fotoaparát.
Připojte zařízení Samsung Link k síti a pak zapněte funkci 
Samsung Link.
• 
Více informací naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.
Ve fotoaparátu povolte připojení zařízení Samsung Link 
k fotoaparátu.
V zařízení Samsung Link vyberte fotoaparát, ke kterému se 
chcete připojit.
V zařízení Samsung Link procházejte sdílené fotografie nebo 
videa.
• 
Více informací k vyhledání fotoaparátu a prohlížení snímků a videí 
v zařízení Samsung Link naleznete v návodu k použití zařízení.
• 
V závislosti na typu zařízení Samsung Link nebo podmínek sítě 
může být plynulé přehrávání videa problematické. Pro hladké 
přehrávání použijte dvoupásmové zařízení přístupového bodu 
pracující na frekvenci 5 GHz.
Přístupový bod
S
  Fotoaparát je připojen k televizoru, který podporuje funkci Samsung Link přes 
síť WLAN.