Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
161
Bezdrátová síť > 
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů
• 
Můžete sdílet až 1 000 předchozích souborů.
• 
V zařízení Samsung Link můžete prohlížet pouze snímky nebo videa pořízená 
tímto fotoaparátem.
• 
Rychlost bezdrátového připojení mezi fotoaparátem a zařízením Samsung 
Link se může lišit v závislosti na specifikacích přístupového bodu.
• 
Pokud je fotoaparát připojen k 2 zařízením Samsung Link, může být 
přehrávání pomalejší.
• 
Fotografie a videa budou sdíleny v původních velikostech.
• 
Tuto funkci lze použít pouze se zařízeními, která podporují funkci Samsung 
Link.
• 
Sdílené snímky a videa nebudou uloženy v zařízení Samsung Link, je však 
možné je uložit ve fotoaparátu v závislosti na specifikacích jednotlivých 
zařízení.
• 
Přenos fotografií a videí do zařízení Samsung Link může trvat nějakou dobu 
v závislosti na podmínkách sítě, počtu souborů, které chcete sdílet, nebo na 
velikosti souborů.
• 
Pokud vypnete fotoaparát nestandardním způsobem v průběhu prohlížení 
fotografií nebo videí v zařízení Samsung Link (např. vyjmutím baterie), 
zařízení bude považovat fotoaparát stále za připojený.
• 
Pořadí fotografií nebo videí na fotoaparátu se může lišit od pořadí v zařízení 
Samsung Link.
• 
Podle počtu sdílených snímků nebo videí může trvat načtení snímků a videí a 
dokončení procesu úvodního nastavení delší dobu.
• 
Pokud během prohlížení snímků v zařízení Samsung Link používáte neustále 
dálkový ovladač zařízení nebo provádíte v zařízení další operace, které mohou 
bránit tomuto zařízení ve správné funkci.
• 
Pokud ve fotoaparátu změníte pořadí snímků nebo je setřídíte během 
prohlížení v zařízení Samsung Link, je nutné opakovat proces úvodního 
nastavení, aby se seznam snímků v zařízení aktualizoval.
• 
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné 
soubory.
• 
Pro připojení zařízení Samsung Link k přístupovému bodu doporučujeme 
použít síťový kabel. Dojde tak k minimalizaci „Trhání“ videa, se kterým se 
můžete setkat při streamování obsahu.
• 
Chcete-li zobrazit soubory na zařízení Samsung Link pomocí funkce Blízká 
zařízení
, povolte na přístupovém bodě režim multicast.
• 
Videa v rozlišení 1920X1080 (60 sn./s) lze přehrávat pouze na Full HD 
televizorech se schopností přehrávání rychlostí 60 sn./s.
• 
3D soubory můžete prohlížet pouze na 3D kompatibilních televizorech nebo 
monitorech.