Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
163
Nabídka nastavení fotoaparátu
Uživatelské prostředí můžete ovlivnit pomocí těchto nastavení.
Nastavte možnosti 
uživatele:
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 možnost.
Dostupné položky a jejich pořadí se může lišit v závislosti na podmínkách 
snímání.
Spravovat Vlastní režim
Nastavením, možností a jejich uložením vytvořte vlastní režimy snímání. 
Otevřete uložené vlastní režimy nebo je odstraňte.
Přizpůsobení ISO
Krok ISO
Velikost nastavení citlivosti ISO můžete volit mezi 1/3 nebo 1 krokem.
Autom. rozsah ISO
Můžete zvolit maximální citlivost ISO, při níž je zvolen každá krok EV při 
volbě rozsahu ISO na hodnotu Automatický.
* Výchozí
Možnost
Hodnota
1/3 kroku
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,  
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, 
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 krok
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Redukce šumu
Pomocí Redukce šumu snížíte obrazový šum ve snímcích.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vysoká redukce 
šumu ISO
Tato funkce omezuje šum vznikající při použití vysoké 
citlivosti ISO. (VypnoutHlasitěNormální*, Potichu)
Dlouhodobá 
redukce šumu
Tato funkce snižuje šum, pokud fotoaparát nastavíte na 
dlouhou expozici. (VypnoutZapnuto*)
Uživatelská nastavení