Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
164
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Nastavení stupňování
Můžete nastavit možnosti pro libovolné odstupňování.
* Výchozí
Možnost
Popis
Nastavení 
stupňování AE
Nastavení intervalu expozice. Pro výběr možnosti 
použijte ovládací otočný volič nebo navigační 
tlačítka. Můžete také přetáhnout posuvník nebo 
klepnout na šipky. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV-/+1.0 EV
-/+1.3 EV-/+1.7 EV-/+2.0 EV-/+2.3 EV-/+2.7 EV
-/+3.0 EV)
Nastavení 
stupňování WB
Upravení rozsahu intervalu Vyvážení bílé 
3 sekvenčních fotografií. Pro výběr možnosti 
použijte ovládací otočný volič nebo navigační 
tlačítka. Klepněte na šipky doleva/doprava a upravte 
hodnoty žluté/modré nebo klepněte na šipky 
nahoru/dolů a upravte hodnoty purpurové/zelené. 
(AB-/+3*, AB-/+2AB-/+1MG-/+3MG-/+2,  
MG-/+1)
Např. AB-/+3 nastavuje hodnotu žluté o plus a mínus 
tři kroky. MG-/+3 nastavuje hodnotu purpurové o 
stejné hodnoty.
BKT set průvodce
Volba 3 nastavení Průvod. snímk., které fotoaparát 
použije při pořizování 3 sekvenčních fotografií.
Nastavení 
stupňování hloubky
Nastavte interval hloubky. Pro výběr možnosti 
použijte ovládací otočný volič nebo navigační 
tlačítka. Možnost vyberte přetažením posuvníku 
nebo klepnutím na šipky. (-/+0.3-/+0.7-/+1.0*, 
-/+1.3-/+1.7-/+2.0-/+2.3-/+2.7-/+3.0
DMF (přímé ruční ostření)
Můžete ručně upravit ostření otočením kroužku ostření a po zaostření 
namáčknutím tlačítka [Spoušť]. Tuto funkci nemusí podporovat všechny 
objektivy.
Odezva DMF
Pokud používáte funkci DMF, nastavte Kroužek ostření. Pokud vyberete 
možnost Hlasitě, postačí k úpravě ostření jen mírné otáčení kroužku. 
Pokud vyberete možnost Potichu, bude k úpravě ostření potřeba delší 
otáčení kroužku. Tato funkce je k dispozici pouze po připevnění objektivu 
který ji podporuje. (HlasitěStředně*, Potichu)