Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
165
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Barevný prostor
Možnost barevného prostoru umožňuje vybírat metody pro zastupování 
barev. Elektronická zobrazovací zařízení, jako jsou fotoaparáty, monitory a 
tiskárny, mají vlastní způsob správy barev, jež se nazývají barevné prostory.
* Výchozí
Možnost
Popis
sRGB* 
sRGB (standardní RGB) představuje mezinárodní 
specifikaci pro definování barevného prostoru 
vytvořeného IEC (mezinárodní elektrotechnickou 
komisí). Standard je obvyklý pro vytváření barev na 
počítačových monitorech a je rovněž standardem 
pro Exif. sRGB se doporučuje pro běžné snímky a pro 
snímky, které se chystáte publikovat na Internetu.
Adobe RGB
Adobe RGB slouží k profesionálnímu tisku a má 
větší rozsah barev než sRGB. Tento širší rozsah barev 
usnadňuje úpravy snímků v počítači. Jednotlivé 
programy jsou obecně kompatibilní s omezeným 
počtem barevných prostorů.
Adobe RGB
sRGB
Je-li barevný prostor nastaven na hodnotu Adobe RGB, budou se snímky ukládat 
ve formátu „_SAMXXXX.JPG“.