Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
166
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Oprava deformace
Je možné opravit zkreslení způsobené objektivem. Tuto funkci nemusí 
podporovat všechny objektivy.
Ovládání dotykem
Nastavení umožňující dotykové ovládání v režimu snímání.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout
Nepoužívat dotykové ovládání v režimu snímání. (Dotykové 
ovládání můžete použít v ostatních situacích.)
Zapnuto*
Používat dotykové ovládání v režimu snímání.
Nastavení iFn
Je možné zvolit možnost, kterou lze upravit po stisknutí tlačítka 
[i-Function] na objektivu i-Function.
Možnost
Popis
Režim
• 
iFn Standard: Upravte expoziční dobu, hodnotu 
clony a další možnosti objektivu stisknutím tlačítka 
[i-Function].
• 
iFn Plus: Na objektivu i-Function stiskněte zároveň 
tlačítko [i-Function] a tlačítko na fotoaparátu a přiřaďte 
tomuto tlačítku funkci.
iFn Standard
Vyberte možnosti, které lze nastavit po stisknutí tlačítka 
[i-Function].
iFn Plus
• 
Měření: Vyberte možnost, kterou lze nastavit po 
stisknutí tlačítka [i-Function] a zároveň tlačítka [N].
• 
EV: Vyberte možnost, kterou lze nastavit po stisknutí 
tlačítka [i-Function] a zároveň tlačítka [W].
• 
AEL: Vyberte možnost, kterou lze nastavit po stisknutí 
tlačítka [i-Function] a zároveň tlačítka [a].