Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
167
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Uživatelské nastavení
Můžete zvětšit nebo zmenšit množství informací na displeji.
1
2
3
Č.
Popis
Ikony
V režimu Snímání nastavení ikon na zobrazení vpravo.
Datum a čas
Nastavení zobrazení data a času.
Histogram
Zapne nebo vypne zobrazení histogramu.
Co je histogram
Histogram je grafické znázornění rozložení jasů v obraze. Histogram 
s maximy v levé části znamená tmavý snímek. Histogram s maximy 
v pravé části znamená snímek příliš světlý. Výška zobrazených špiček 
odpovídá barevnosti. Graf je tím vyšší, čím je více příslušné barvy 
v obraze.
Nedostatečná expozice 
Vyrovnaná expozice 
Přehnaná expozice