Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
168
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Přiřazení tlačítka
Můžete měnit funkci přiřazenou tlačítku Náhled, tlačítku Vlastní, tlačítku 
AEL nebo tlačítku DIRECT LINK.
* Výchozí
Tlačítko
Funkce
Náhled
Nastavte funkci tlačítka náhledu hloubky ostrosti.
• 
Optický náhled*: Provádí funkci náhledu hloubky 
ostrosti při aktuální hodnotě clony. (str. 24)
• 
Vyvážení bílé dotykem (vyvážení bílé): Spouští 
funkci vlastního vyvážení bílé.
• 
One Touch RAW +: Ukládá soubor do formátu 
RAW+JPEG. Chcete-li soubor uložit do formátu JPEG, 
znovu stiskněte toto tlačítko.
Vlastní
Nastavte funkci tlačítka Vlastní.
• 
Nastavení jednotky*: Vyberte režim snímání.
• 
Oblast AF: Vybere přímo možnost oblasti 
automatického ostření.
• 
Resetovat: Resetuje některá nastavení.
* Výchozí
Tlačítko
Funkce
AEL
Nastavte funkci tlačítka AEL. Funkci zámku ostření 
nebo aretace expozice přiřazenou tlačítku můžete 
změnit. Funkce AEL a AFL ukládají hodnotu expozice 
nebo oblasti ostření při pořízení snímku. Funkce 
provedená namáčknutím tlačítka [Spoušť] se liší podle 
funkce přiřazené tlačítku [a].
• 
AEL*: Provede funkci zablokování expoziční paměti. 
(Namáčknutí tlačítka [Spoušť] spustí funkci zámku 
automatického ostření.)
• 
Zapnout AEL: Bude pokračovat v provádění 
zablokování autom. expozice po snímání. (Expozice 
zůstane uzamknutá i po pořízení fotografie.)
• 
AFL: Spustí funkci zámku automatického ostření. 
(Namáčknutí tlačítka [Spoušť] spustí funkci zámku 
automatické expozice.)
• 
AEL + AFL: Spustí zároveň funkce automatické 
expozice a zámku automatického ostření. 
(Namáčknutí tlačítka [Spoušť] neprovede žádnou 
akci.)
DIRECT LINK
Nastavte funkci tlačítka DIRECT LINK. (AutoShare
MobileLinkRemote ViewfinderGroup Share,  
Baby MonitorAutomatické zálohováníE-mail,  
SNS a CloudSamsung Link)