Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
16
Fotografické koncepce
Clona
Clona je jedním ze tří faktorů určujících expozici. Clona se skládá z tenkých 
kovových plátků, které se otevírají nebo uzavírají, a propouštějí tak světlo 
do fotoaparátu. Stupeň clony určuje množství světla: čím větší clona, tím 
méně světla propustí, a čím menší clona, tím více světla projde.
Velikosti clony
Minimální clona
Střední clona 
Maximální clona
Mírně otevřená clona
Hodně otevřená clona
Velikost clony je popsána hodnotou známou jako „F-číslo“. F-číslo 
vyjadřuje ohniskovou vzdálenost dělenou průměrem objektivu. Například 
pokud objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm má f-číslo F2, průměr 
clony je 25 mm. (50 mm / 25 mm = F2) Čím menší je f-číslo, tím větší je 
velikost clony.
Otvor clony je popsán jako expoziční hodnota (EV). Zvýšení expoziční 
hodnoty (+1 EV) znamená dvojnásobné množství světla. Snížení expoziční 
hodnoty (-1 EV) znamená poloviční množství světla. Funkci kompenzace 
expozice můžete rovněž využívat k jemnému ladění množství světla 
použitím menších expozičních hodnot 1/2, 1/3 EV apod.
+1 EV
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
-1 EV
Kroky hodnoty expozice