Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
169
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Výběr displeje
Nastavení funkce displeje a hledáčku fotoaparátu.
* Výchozí
Možnost
Popis
Automatický*
Nastavení snímače přítomnosti na automatický výběr 
displeje nebo hledáčku.
Pouze EVF
Nastavení použití hledáčku.
Hlavní displej
Nastavení použití displeje.
• 
Funkce Wi-Fi, funkce prezentace a funkce Spravovat Vlastní režimÚprava 
obrazu
 nejsou dostupné, když používáte hledáček.
• 
Fotoaparát při zaznamenávání nebo přehrávání videí nevybere automaticky 
displej nebo hledáček. Pokud se například díváte přes hledáček a začnete 
nahrávat nebo přehrávat video, hlavní displej nebude při nahrávání či 
přehrávání k dispozici.
Rozvržení
Volba průvodce, který vám pomůže s kompozicí scény.  
(Vypnuto*, 4 X 43 X 3KřížDiagonála)
Funkce NFC živě
V režimu Snímání zapněte funkci NFC u chytrého telefonu s povolenou 
funkcí NFC a umístěte anténu chytrého telefonu NFC do blízkosti značky 
NFC fotoaparátu a spusťte funkce AutoShare nebo Remote Viewfinder. 
Tato funkce je podporována chytrými telefony s funkcí NFC se systémem 
Android OS. Doporučujeme používat nejnovější verzi. Tato funkce není 
k dispozici pro zařízení se systémem iOS. 
Velikost snímku funkce Mobile Link/NFC
Nastavení velikosti fotografie pro přenos do chytrého telefonu pomocí 
funkce MobileLink nebo NFC.
* Výchozí
Možnost
Popis
Zmenšete 
fotografii na 2 M 
nebo menší
Pokud je velikost fotografie větší než 3M, bude 
přenášena po zmenšení na 2M nebo méně.
Původní*
Fotografie budou přenášeny v původní velikosti.