Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
170
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Kontrolka AF
Zapnutím pomocné kontrolky AF na tmavých místech získáte lepší 
automatické zaostření. Funkce Automatické ostření pracuje při špatném 
osvětlení mnohem přesněji při použití pomocné kontrolky AF.
Elektronická závěrka
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout
Nastavte použití mechanické závěrky. Nejkratší expoziční 
doba je omezena na hodnotu 1/6 000 s.
Zapnuto*
Umožňuje použít nejprve elektronickou závěrku a poté 
mechanickou závěrku. Umožňuje nastavit vyšší expoziční 
dobu od 1/6 000 do 1/8 000 s.
• 
Tato funkce je dostupná, pouze když objektiv Samsung připojíte pomocí 
konzoly Samsung NX Mount.
• 
Používáte-li objektiv s velkým průměrem a krátkou expoziční dobu, může 
být předmětem a podmínkami snímání ovlivněn efekt „bokeh“ (estetické 
rozmazání mimo oblastí zaostření). Chcete-li, aby se efekt bokeh zobrazoval 
správně, nastavte položku Elektronická závěrka na hodnotu Vypnout.
• 
Změníte-li nastavení Elektronická závěrka, bude upravena první lamela 
závěrky, což se projeví slyšitelným zvukem. Jde o normální jev během 
přípravy fotoaparátu na použití Elektronická závěrka.
• 
Tato funkce je nedostupná, pokud připojíte externí blesk (SEF-580A).
Nastavení rychlosti tlačítka objektivu
Nastaví rychlost transfokátoru pro tlačítka objektivu Power Zoom na 
vysokou, střední nebo nízkou. Při vysoké rychlosti vydává transfokátor 
větší hluk, který může být slyšitelný na videozáznamech. Tato funkce je 
dostupná pouze po připojení objektivu Power Zoom.